Ajankohtaista

Kirjauutuus: Kuuntele ja keskustele - Näin järjestösi toimii tavoitteellisesti sosiaalisessa mediassa

Piritta Seppälä

Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen, mutta miten siitä saa mahdollisimman paljon irti? Entä miksi keskustelujen seuranta ja suora osallistuminen niihin kannattaa?

Tämä Kansalaisfoorumin uutuuskirja on kirjoitettu suomalaisille järjestöille. Teoksen ajankohtainen sisältö ja siihen kootut lukuisat vinkkilistat tarjoavat apua, vinkkejä ja malleja oman organisaation sosiaalisen median käytön suunnitteluun, kehittämiseen ja toteutukseen. Kirjan esimerkit antavat käsityksen sosiaalisen median monimuotoisesta käytöstä järjestöissä.

Lue lisää...

Tervetuloa Kansalaisfoorumin uudistetuille kotisivuille!

Kansalaisfoorumin visuaalinen ilme on uudistunut. Ilmeen uudistamisen lisäksi olemme laittaneet kotisivumme sisällön perusteelliseen remonttiin.  Opi ja osallistu -osioon olemme keränneet kaikki palvelumme ja materiaalimme yhdistyksissä toimiville ohjaajille ja järjestötoimijoille. Osiosta löytyvät myös tiedot ajankohtaisista koulutuksistamme sekä ohjeet kurssien ja kerhojen järjestäjille. Tilaa julkaisu -osiossa voit tutustua julkaisutarjontaamme. Keitä olemme -osiosta löydät perustietoa toiminnastamme ja tällä hetkellä käynnissä olevista projekteistamme. Etusivulta löydät linkit myös kaikkia järjestötoimijoita ja kansalaisyhteiskunnasta kiinnostuneita palvelevaan Kansalaisyhteiskunta.fi-sivustoomme ja sen palveluihin.

Lue lisää...

Sanataiteen monikulttuurinen tila avautuu Rovaniemellä

Sana- tai runokammi on monikulttuurisen sanataideryhmän toimintamalli, jonka oppimiskonsepti perustuu totutusta poikkeaviin, kielen eläväksi tekeviin, dialogisiin ja voimauttaviin toiminta- ja oppimismalleihin. Rovaniemelle perustettavan sanataideryhmän teemana on Minun Rovaniemeni. Sana paikan valona - kohtaamisen ja kasvun tilana. Tarkoituksena on luoda ryhmälle ja sen jäsenille dialoginen oppimispolku, joka tulee näkyväksi toiminnallisessa, matalan kynnyksen ilmaistapahtumassa Jutajaisbasaarin yhteydessä 25.6.2014 ja mahdollisesti uudelleen vielä syksymmällä.

Sisäinen motivaatio on avainsana

Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti 2.6.2014: Työntekijän sisäinen motivaatio rakentuu omaehtoisuuden (autonomian), kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden kokemuksista. Omatoimisuus tarkoittaa valinnan- ja toiminnanvapautta. Sitä vahvistetaan antamalla työntekijöille tilaa toteuttaa itseään itsenäisesti ilman liikaa kontrollia. Kyvykkyys tarkoittaa tunnetta aikaansaamisesta ja oppimisesta. Sen tukeminen edellyttää toimivien palautejärjestelmien ja osaamisen kehittämisjärjestelmien rakentamista. Yhteisöllisyys tarkoittaa tunnetta siitä, että on osa välittävää yhteisöä ja pystyy tekemään hyvää muille.

Lue lisää...

Vaikuttamisen ja osallistumisen verkkosivu avattu!

Osallistu.fi -sivusto tarjoaa tietoa osallistumisesta ja vaikuttamisesta omalla asuinalueella ja omassa kunnassa. Sivusto on suunniteltu itseopiskelumateriaaliksi, mutta se toimii myös yhteiskunnallisten aineiden tukimateriaalina kouluissa.

Lue lisää...

      COPYRIGHT © 2014 Kansalaisfoorumi                                                                                                                     SKAFNET