AjankohtaistaOsallistumisen idea ja motiivit - Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti

verkkolehti 05 2016Ihmisten osallistuminen on yleisempää ja monipuolisempaa kuin yleensä ajatellaan. Lähes kaikki ihmiset osallistuvat jollakin tavalla. Nekin, jotka tutkimuksissa vastaavat ei-osallistuvansa, todellisuudessa osallistuvat ja ovat mukana erilaisissa sosiaalisissa toiminnoissa ja verkostoissa. Osallistuminen on jollakin tavalla tärkeää kaikille ihmisille. Se on osa ihmisenä olemista.

Lue lisää...

Liikkeestä sanaksi -kurssi toukokuussa Rovaniemellä

Fyystanssin Mitä kehon aktivointi saakaan aikaan kirjoittamisprosessissa? Opi tuottamaan tekstiä erilaisten fyysisten harjoitteiden avulla, liikkeestä sanaksi-kurssilla, Rovaniemellä, 20.-21. toukokuuta. Oletpa aloitteleva tai kokenut kirjoittaja, tässä koulutuksessa opit vähentämään tekstin tuottamiseen liittyviä paineita sekä vapauttamaan energiaasi luovuudelle ja uusille ajatuksille. Kurssin vetäjänä toimii fyysisen kirjoittamisen menetelmän kehittäjä, Tiina Ia Tanskanen-Paavola.

Lue lisää...

Uusi kirja antaa järjestöjohtajalle 10 teesiä muutokseen

Onnistu muutoksessa 250px webSuomessa on noin 80 000 toimivaa järjestöä. Lähes jokainen Suomessa asuva on mukana jonkun itselleen tärkeän järjestön toiminnassa. Silti laadukas järjestöjohtaminen on ani harvoin esillä. Järjestöillä on kultajyvä vapaaehtoisten yhteisöissä, vaikkakin turhat hierarkiat uhkaavat uida niihinkin yhteyksiin.
 
Järjestöt ovat samassa toimintaympäristön muutospyörteessä, missä muutkin yhteisöt.  Pitkän linjan järjestöjohtajat Aaro Harju ja Eila Ruuskanen-Himma ovat julkaisseet teoksen ”Onnistu muutoksessa -järjestöjohtajan ja kehittäjän käsikirja”. Kirjoittajat esittävät 10 teesiä järjestöjohtamiseen muutoksissa.

 

Lue lisää...

Elämänpolkukurssi kesäkuussa Lahdessa

PEPI 10.4.3014Kirjailija, psykoterapeutti Pepi Reinikainen kouluttaa Kansalaisfoorumin kursseilla kehittämiään elämänpolku- ja elämänkaarikirjoittamisen metodeja. Kesäkuussa Lahden elämänpolkukurssilla työstetään omaa elämänkulkua kuva-assosiaatioiden ja kerronnan kautta. Koulutuksen aikana käsitellään oppijan taustahistoriaan ja eri ikäkausiin liittyviä kuvia ja niistä nostetaan esiin tärkeitä kokemuksia, käännekohtia ja ihmisiä. Kurssi soveltuu eri-ikäisille ihmisille itsetuntemuksen kehittämisen välineeksi. Menetelmää voi käyttää opetus- ja ohjaustilanteissa esimerkiksi kotouttamistoiminnassa, monikulttuurisuusryhmissä ja ylisukupolvisessa toiminnassa.

Lue lisää...

Onnistu muutoksessa – 10 teesiä järjestöjohtajalle ja järjestökehittäjälle

onnistu muutoksessa aamiainen2Millainen on järjestötoimijoiden valmius ja motivaatio muutokseen? Mitkä ovat onnistuneen muutosprosessin lähtökohdat? Miten muutosprosessi viedään menestyksellisesti läpi järjestössä? Entä millainen viestintäosaaminen organisaatiolla pitää olla tässä muutoksen ajassa? Tule kuulemaan 10 teesiä muutosjohtamisesta ja toiminnan kehittämisestä. Näistä aiheista alustavat ja keskustelevat Aaro Harju ja Eila Ruuskanen-Himma seuraavassa kansalaistoimijoiden aamiaistapaamisessa. He ovat kirjoittaneet kirjan ”Onnistu muutoksessa - Järjestöjohtajan ja -kehittäjän käsikirja”. Kirja julkistetaan aamiaistapaamisessa, ja sitä voi ostaa tarjoushintaan 15 euroa (norm. 20 €).

Lue lisää...