Configurations Error(!)
Oppimisen ja kansalaistoiminnan asiantuntija
AddThis Social Bookmark Button

Sähköpostiosoite Tulosta

Koulutuskalenteri

Tapahtuma 

Otsikko:
Sirkuskerhon kouluttajakoulutus
Milloin:
10.08.2011 - 20.01.2012 
Kategoria:
Ohjaajakoulutus

Kuvaus

SIRKUSKERHOJEN OHJAAJIEN KOULUTTAJAKOULUTUS

käynnistyy elokuussa 2011

Tavoitteena on kouluttaa tällä hetkellä sirkuskerhoissa, -kouluissa ja taiteen perusopetusoppilaitoksissa työskenteleviä opettajia ja ohjaajia, jotka voivat koulutuksen käytyään hyödyntää oppimaansa omassa työssään ja toimia kerho-ohjaajien kouluttajina. Koulutusta voi ajatella myös alalla toimivien opettajien vertaistuki -muotona, jonka puitteissa kukin pääsee jakamaan ja keskustelemaan hyvistä opetuskäytännöistä ja samalla kehittämään omia pedagogisia tietoja ja taitoja.

Kouluttajakoulutukseen valitaan 14 sirkusalan ammattilaista/puoliammattilaista.

Lähijaksojen aikataulu:

1. koulutusjakso 4 pvä (30 oh) 11.-14.8.2011 Helsingissä
2. koulutusjakso 2 pvä (12 oh) 10.-11.9.2011Helsingissä
3. koulutusjakso 2 pvä (12 oh) 22.-23.10.2011 Helsingissä
4. koulutusjakso 1 pvä (6-12 h) 20.ja/tai 21.1.2012 Tampereella Cirkus Ruskassa

Opetussuunnitelma:

Opintojen laajuus 3 op = 81 oppituntia (1 op = 27 oh)

Opintojen jakaantuminen kouluttajakoulutuksessa:
Sirkus toimintaryhmänä ja ryhmätoimintana, 20 h
Sirkuslajien tekniikat ja didaktiikka, 36 h
Ennakko- ja etätehtävät, 19 h
Reflektointi ja yhteenveto, 6 h
Yhteensä: 81 h

(Kontaktiopintoja 62 oppituntia, itsenäisiä opintoja 19 oppituntia.)

1. SIRKUS TOIMINTARYHMÄNÄ JA RYHMÄTOIMINTANA
(laajuus 1 op)

Tavoite: Opintojaksolla perehdytään ohjaajan pedagogisten valmiuksien kehittämiseen sekä ryhmän ohjaamisen perusteisiin.

Opintojakson opintojen jakaantuminen:
Oppimisen äärellä 4 h, etätehtäviä 2 h
Yksin ja yhdessä 7 h, etätehtäviä 2 h
Taidekasvatus - kasvatuksen taide 5 h, etätehtäviä 2h
Sirkuskerho / sirkuskoulu oppimisympäristönä 4 h, etätehtäviä 1 h
(Kontaktiopintoja 20 oppituntia, itsenäisiä opintoja 7 oppituntia.)

2. SIRKUSLAJIEN TEKNIIKAT JA DIDAKTIIKKA (laajuus 1,75 op)

Tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia opettaa sirkusalasta kiinnostuneita ohjaajia erilaisten sirkuslajien (akrobatia, jongleeraus, tasapainoilu, klovneria ja ilma-akrobatia) ohjaamisessa kerhomaisen harrastuksen alkuvaiheessa. Jaksolla painotetaan varsinaisen teknisen suorituksen lisäksi liikkeiden analysointia ja liikekehittelyjä. Kurssilla opitaan opastamaan sirkusohjaajia turvalliseen ja lapsen/nuoren kokonaiskehityksen huomioivaan sirkusharrastamiseen.

Opintojakson opintojen jakaantuminen:
Akrobatia 8 h
Jongleeraus 4 h
Tasapainoilu 4 h                                                                                                                                       
Ilma-akrobatia 2 h                                                                                                                                   
Klovneria 2 h                                                                                                                                             
Liikeanalyysi ja liikkeiden kehittelyt  4 h, etätehtäviä 4 h
Lapsen ja nuoren fyysinen kehitys ja harjoittelu 3 h, etätehtäviä 2 h
Sirkustietous 3 h
Sirkus taiteena 6 h, etätehtäviä 3 h

(Kontaktiopintoja 36 oppituntia, itsenäisiä opintoja 9 oppituntia.)

3. REFLEKTOINTI, ARVIOINTI JA VERTAISTUUTOROINTI (laajuus 0,25 op)

Tavoitteena on saattaa valmiiksi koulutuksen materiaalista koottu opetussuunnitelma, jota voidaan hyödyntää kerhomuotoisen harrastuksen ohjaajien kouluttamisessa.

Opintojakson opintojen jakaantuminen:
Opetussuunnitelman loppuun saattaminen, 6 h, etätehtäviä 3 h
(Kontaktiopintoja 6 oppituntia, itsenäisiä opintoja 3 oppituntia.)

Osallistumismaksu 120 €, sisältää opetuksen.

Ilmoittautumiset verkkolomakkeella viimeistään 29.7.2011

Koulutuksen koordniaattorina toimii sirkustaiteilija Niina Rinta-Opas

Lisätietoja

Niina Rinta-Opas 045- 2360788

Anita Mäntynen-Hakemilta Suomen Nuorisosirkusliitosta Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

Timo Tervolta Opintokeskus Kansalaisfoorumista Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen